pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Fakultetshåndbok

Fakultetshåndbok

Fakultetshåndboken fungerer som en kilde til informasjon for og som en sammenstilling av retningslinjer som er relevante for fakultetet, administrasjonen og ansatte ved Life Universitet. Som sådan utgjør fakultetshåndboken en viktig del av forventningene til fakultetsmedlemmers prestasjoner og atferd.

Spørsmål om tolkning om politikken vil bli besvart av kontoret som er ansvarlig for politikken. Fakultet som ønsker å reise tolkningsspørsmål, eller notere faktafeil eller utelatelser, bør gjøre prostens kontor oppmerksom på disse faktaene. Fakultetshåndboken er ikke et juridisk dokument eller kontrakt.

For å se fakultetshåndboken, klikk her