pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Vitalism

Filosofien til Vitalism

LIFE sin pedagogiske og kliniske filosofi er basert på Vitalism– vår erkjennelse av at universet i seg selv er selvbevisst, og som sådan skaper seg selv som et dynamisk system der levende organismer er selvutviklende, selvopprettholdende og selvhelbredende.

  • Vår vitalistiske etosVi erkjenner at fenomenet life er grunnleggende original, tilpasningsdyktig og uforutsigbar. Det er originalt i det life skaper sin egen mening: tilpasningsdyktig ved at den uttrykker seg gjennom å overvinne entropi: og uforutsigbar når den transformerer seg selv og utvikler seg.

Konseptet av Vitalism er grunnleggende for hele konseptet helse og velvære hos mennesker. Kroppen vår jobber hardt for å uttrykke helse, for å opprettholde helse og for å komme seg etter sykdommer eller andre forhold som truer helsen vår.

Vitalism er retningsgivende filosofi ved Life Universitetet og er utbredt gjennom alle våre undergraduate, graduate and professional degree programmes.