pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Bachelor of Science i kostholdsteknikk

BACHELOR I NATURVITENSKAP
DIETETIKK

Kostholdseksperter er eksperter på bruk av mat og ernæring for å fremme helse og håndtere sykdom. Formålet med det didaktiske programmet i ernæring og dietetikk ved Life University er å tilby ulike didaktiske kurs i biologi, ernæring og dietetikk, samt å legge til rette for praktisk erfaring for studentene, slik at de uteksaminerte kandidatene oppnår nødvendig kunnskap og kompetanse for en rekke karrierer innen ernæring og dietetikk.

Som Bachelor of Science-student i programmet vil du studere i et svært konkurransedyktig program akkreditert av Akkrediteringsrådet for utdanning i ernæring og kosthold (ACEND), et byrå under Academy of Nutrition and Dietetics, sammen med studenter og fakulteter som deler lidenskapen din. Gjennom klasserom, kjøkkenlaboratorier og feltopplæring er hovedfagsstudenter forberedt på å få sin registrerte kostholdsekspert og kan jobbe som klinisk helsepersonell på sykehus, sykepleieinstitusjoner, kriminalomsorgen og polikliniske omgivelser, så vel som i samråd med individuelle pasienter.

For mer informasjon om programmet, se her.

Viktig informasjon til potensielle studenter og publikum.
Fullstendig programinformasjon finner du i DPD-håndbok.


HVA STUDENTENE VÅRE SIER

"Life University fanget oppmerksomheten min på grunn av de holistiske og vitalistiske verdiene, og fordi det er en av de få høyskolene i Georgia som tilbyr en dietetikkutdanning. Jeg likte også det fredelige miljøet på campus og at det lå i nærheten av familien min."

Amber Sproule, bachelorgrad i dietetikk

Bachelorgrad i ernæringsvitenskap
NÆRMERE BLIKK

ACEND-akkreditering

Life Universitetets didaktiske program i dietetikk er akkreditert av Accreditation Council for Education in Nutrition and Dietetics (ACEND):
Akademiet for ernæring og kosthold
120 South Riverside Plaza, Suite 2190
Chicago, IL 60606-6995
800/877-1600 ext. 5400

E-POST: ACEND@eatright.org

Beskrivelse av program, misjon, mål og målsettinger

Beskrivelse av programmet: Dietetic Program (DPD) er utformet for å dele kunnskap og gi god opplæring til dietetikere for å møte den økende etterspørselen etter ernæringseksperter. Dietetikkstudentene vil få en rekke erfaringer innen matservering, matvitenskap og samfunnsernæring. Dietetikkprogrammet består av 180 studiepoeng, som inkluderer kjernepensum (60 timer), grunnlag for hovedfag (30 timer), hovedfag (60 timer) og obligatoriske valgfag (30 timer). Studiet varer i fire år og inkluderer undervisning og laboratorieopplevelser. Etter fullført studium vil studenten ha blitt eksponert for hele spekteret av dietetisk praksis og ha kunnskap om klinisk, samfunnsmessig, matservering og administrativ dietetikk.

Oppdrag: Formålet med det didaktiske programmet i ernæring og dietetikk ved Life University er å tilby ulike didaktiske kurs i biologisk, ernærings- og dietetikkvitenskap, samt å legge til rette for praktisk erfaring for studentene slik at de uteksaminerte kandidatene oppnår nødvendig kunnskap og kompetanse for en rekke karrierer innen ernæring og dietetikk.

PROGRAMMÅL

Mål nr. 1

Forberede uteksaminerte kandidater fra DPD med brede kunnskaper og ferdigheter for å kunne begynne og fullføre praksisprogrammet for dietetikere.

Mål 1: Minst 80 % av studentene fullfører programmet innen 6 år (150 % av planlagt programlengde).

Mål 2: Minst 80 prosent av de uteksaminerte kandidatene søker om opptak til et veiledet praksisprogram før eller innen 12 måneder etter eksamen.

Mål 3: Av de uteksaminerte kandidatene som søker seg til et program for veiledet praksis, blir minst 60 prosent tatt opp innen 12 måneder etter eksamen.

Mål 4: 80 % av kandidatene som ikke blir tatt opp eller ikke får praksisplass i løpet av det akademiske året de fullfører DPD, søker videreutdanning eller får jobb.

Mål 5: 80 % av IP-direktørene mener at kandidatene fra Life University DP er forberedt på IP.

Mål #2

Forberede uteksaminerte kandidater fra DPD til effektivt å utføre arbeidsoppgaver i en hvilken som helst nybegynnerstilling innen ernæring og dietetikk, eller til å ta en høyere grad.

Mål 1: Programmets ettårige beståttprosent (kandidater som består registreringseksamenen innen ett år etter første forsøk) på CDR-legitimasjonseksamenen for ernæringsfysiologer er minst 80 %.

Mål 2: 80 % av DPD-kandidatene som ønsker ansettelse vil få en stilling innen studieretningen innen 12 måneder etter endt utdanning.

Mål 3: 90 % av arbeidsgiverne som ansetter nyutdannede DPD-kandidater innen ernæring og dietetikk, mener at de nyutdannede Life University-kandidatene er godt forberedt til jobben.

Mål 4: I løpet av en syvårsperiode vil 10 % av DP-kandidatene søke på et videregående studium innen 3 år etter endt utdanning.

Resultatdata for programmet

A summary of program outcome data is available on request. Please send a written request to Ilana Katz, DPD Director, at Ilana.Katz@Life.edu eller Ernæringsavdelingen, College of Graduate and Undergraduate, 1269 Barclay Circle, Marietta, GA 30060

Karrieremuligheter

Jobbmulighetene for nyutdannede ernæringsfysiologer er uendelige og omfatter blant annet sykehus, offentlige ernæringsprogrammer og langtidspleieinstitusjoner. Kostholdseksperter kan også jobbe med barneernæring og skolemat, på helsesentre, helseklubber, ernæringsprogrammer for eldre, i næringsmiddelbedrifter og med ledelse av matservering. Arbeidsoppgavene deres er like varierte som omgivelsene de jobber i. Kostholdseksperter samarbeider også med leger om individuell terapi og gruppeterapi. En annen mulighet for ernæringsfysiologer er å jobbe for farmasøytiske selskaper som produserer ernæringsprodukter.

Prosessen for autorisasjon av dietetikere

For å bli registrert dietist (RD) eller registrert ernæringsfysiolog (RDN) må studentene fullføre følgende:

 • Complete a bachelor’s* degree at a U.S. regionally accredited university or college and coursework accredited by the Accreditation Council for Education in Nutrition and Dietetics (ACEND) of the Academy of Nutrition and Dietetics and complete the requirements for a Verification Statement.
 • Fullføre et ACEND-akkreditert program for veiledet praksis, som inkluderer erfaring innen klinisk ernæring, matservering og samfunnsernæring.
 • Fullføre en høyere grad med virkning fra 1. januar 2024.
 • Bestått registreringseksamen for ernæringsfysiologer som administreres av Commission on Dietetic Registration (CDR). For mer informasjon om registreringseksamen for kostholdseksperter, se www.cdrnet.org.
 • Følg delstatslovene som regulerer utøvelsen av dietistyrket. RDN-er må for eksempel ha en gyldig lisens utstedt av Georgia Board of Examiners of Licensed Dietitians for å kunne praktisere dietetikk i Georgia (https://sos.ga.gov/how-to-guide/how-guide-licensed-dietitian).

*Fra og med 2024 vil minimum mastergrad være et kvalifikasjonskrav for å kunne avlegge CDR dietetic credentialing-examen. Den høyere graden kan være en mastergrad eller doktorgrad i en hvilken som helst disiplin. Studenter som tar RD-eksamen før 2024, trenger ikke å oppfylle kravet om høyere grad.

For more information about this requirement, visit CDR’s website: https://www.cdrnet.org/graduatedegree. I tillegg krever CDR at enkeltpersoner fullfører kurs og veiledet praksis i program(er) akkreditert av Accreditation Council for Education in Nutrition and Dietetics (ACEND). Nyutdannede som fullfører det ACEND-akkrediterte Dietetic Program in Dietetics (DPD)-programmet på Life Universitetet er kvalifisert til å søke på et ACEND-akkreditert veiledet praksisprogram.

I de fleste stater må nyutdannede også få lisens eller sertifisering for å praktisere. Hvis du vil ha mer informasjon om statlige lisenskrav, kan du klikke her..

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utdanner deg til RDN, kan du klikke her..

Completing the B.S. in Dietetics does not guarantee admission into a dietetic internship supervised practice program. Some supervised practice programs are combined with graduate and undergraduate studies. These programs vary in cost, length, and specialty. Supervised practice internship programs vary in length, ranging from six to 12 months. Admission to supervised practice programs is highly competitive, and the acceptance process is through a matching process that occurs twice a year (spring and fall).

Kostnader for oppmøte

Årlige kostnader og avgifter for å delta på Life University er beskrevet på nettstedet Life U under "Cost of attendance". https://www.life.edu/admissions-pages/cost-of-attendance/.

Dataene som presenteres, er et estimat av studiekostnadene for den enkelte student. Disse estimatene er basert på fulltidsdeltakelse (15 kvarttimer i tre semestre).

I tillegg kommer kostnader til bøker, rekvisita, kursmateriell og utstyr på mellom 600 og 1000 dollar per semester.

Informasjon om søknad og opptak

Når du søker på Life University, vil opptakskomiteen vurdere dine akademiske prestasjoner, forberedelser og standardiserte testresultater.

Påmeldingsteamet kl Life Universitetet må motta din applikasjon og støttende dokumenter for å starte evalueringsprosessen!

Sjekk ut siden for opptak til lavere grads studier her for spesifikk informasjon om opptak for Krav til førsteårsstudenter, overflytting og midlertidig opptak.

Krav til fullføring av programmet

Bachelor of Science (B.S.) i dietetikk - krav for å fullføre graden

 1. For å få en bachelorgrad i dietetikk må du ha fullført alle obligatoriske emner som beskrevet ovenfor (180 studiepoeng ernæring og ikke-ernæring) med en samlet gjennomsnittskarakter på minst 3,0 eller høyere.
 2. Alle naturfag med minimum karakteren C eller bedre (BIO 111, BIO 201, BIO 203, BIO 431, CHM 111, CHM 112, CHM 211, CHM 212, CHM 315 og CHM 316).
 3. Fullføring av kravene til Service-Learning Projects (SLP) (10 timer) og dokumentasjon på vitnemålet.
 4. For å få en bachelorgrad i dietetikk fra Life University må studenten ta minst 25 % av kursene ved Life U.
 5. Maksimal tid for å fullføre studiet er 150 % av den planlagte studielengden (innen 6 år fra studiestart).
 6. Studentene må gi direktøren for det didaktiske programmet i dietetikk sitt universitetsutstedte student-ID-nummer og sin faste adresse i løpet av det siste kvartalet på Life U, slik at en bekreftelseserklæring kan sendes når graden er fullført.
 7. Studenten må sende inn en begjæring om å bli uteksaminert.
 8. Studenten må fullføre følgende gjennomganger:
  1. Registrar Office - fullfør en formell gjennomgang av studiejournalen.
  2. Fullfør Exit Counseling, hvis aktuelt, på www.studentaid.gov.
  3. Studentregnskap - korrigere eventuell kontosaldo.

 

Informasjon om økonomisk støtte

Du finner utfyllende informasjon om økonomisk støtte på denne lenken: https://www.life.edu/admissions-pages/financial-aid/

Retningslinjer og prosedyrer -Evaluering av realkompetanse, kursarbeid osv.

En spesifikk policy for vurdering av studiepoengoverføringer finner du i University Policy Index på denne lenken: https://catalog.life.edu/index.php

Denne lenken gir tilgang til alle relevante og gjeldende retningslinjer for universitetet: https://www.life.edu/university-policies/Bachelorgrad i dietetikk
Karrieremuligheter

Life Universitetets ernæringsavdeling er bygget på et vitalistisk syn på at det vi spiser kan påvirke hele helsen vår, enten vi tar vare på en sykdom, prøver å leve en sunnere livsstil, maksimerer vår fysiske ytelse eller bare lager balanserte måltider for uken. Enten de planlegger å satse på RD-legitimasjon, forfølge en avansert grad i ernæring, eie sin egen virksomhet eller jobbe i profesjonell helsevesen eller karriere i næringsmiddelindustrien, uteksaminerte Life Universitetets ernæringsavdeling vil fremstå som:

 • Sosialpedagoger som formidler bevissthet og ny kunnskap om hvordan enkeltindivider og større samfunn forstår og bruker mat.
 • Ernæringseksperter som forstår matvitenskapen (kjemi, biokjemi, næringsmiddelvitenskap osv.) og forretningsapplikasjonene i næringsmiddelindustrien.
 • Kreative innovatører som skriver oppskrifter, utformer måltidsplaner, gir råd til kunder, finner løsninger og utforsker smak og anretning - alt i jakten på fargerik, bevisst mat.

Med virkning fra 1. januar 2024 Kommisjonen for kostholdsregistrering (CDR) vil kreve et minimum av en mastergrad for å være kvalifisert til å ta legitimasjonseksamenen for å bli en registrert ernæringsfysiolog (RDN). For å bli godkjent for registreringsprøvekvalifisering med en bachelorgrad, må en person oppfylle alle kvalifikasjonskrav og sendes inn i CDRs Registration Eligibility Processing System (REPS) før kl. 12.00 midnatt sentraltid, 31. desember 2023. For mer informasjon om dette kravet besøk CDRs nettsted: https://www.cdrnet.org/graduatedegree. I tillegg krever CDR at enkeltpersoner fullfører kurs og veiledet praksis i program(er) akkreditert av Accreditation Council for Education in Nutrition and Dietetics (ACEND). Nyutdannede som fullfører det ACEND-akkrediterte Dietetic Program in Dietetics (DPD)-programmet på Life Universitetet er kvalifisert til å søke på et ACEND-akkreditert veiledet praksisprogram.

I de fleste stater må nyutdannede også få lisens eller sertifisering for å praktisere. Hvis du vil ha mer informasjon om statlige lisenskrav, kan du klikke her..

For mer informasjon om utdanningsveier for å bli RDN, klikk her.

KARRIERE SOM ERNÆRINGSFYSIOLOG
STATISTIKK OG FAKTA

UTDANNELSE I DIETETIKK
RESSURSER


Life U akademisk
NYHETER

Laster inn...