pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Pre-DC

Pre-Chiropractic Credit
Pre-DC

På campus eller online

Life University’s Pre-Doctor of Chiropractic (Pre-D.C.) Pathway provides a great opportunity for individuals aspiring to embark on a transformative journey into the world of chiropractic care. This unique program provides students with the essential prerequisites to ultimately pursue a Doctor of Chiropractic degree, while also equipping them with the tools needed to excel in the Doctor of Chiropractic program, offering a springboard to a fulfilling and rewarding career.

Furthermore, choosing a career in Chiropractic brings forth benefits extending far beyond the classroom. Chiropractors play a pivotal role in health care by addressing the root causes of various health issues and helping individuals achieve optimal health naturally. The profession offers a deep sense of fulfillment as chiropractors witness the positive impact of their work on the lives of patients daily. Life U’s Pre-D.C. Pathway not only opens doors to this promising field, but also sets the stage for a lifelong journey of healing, empowerment and professional growth.

PATH OPTIONS

Det er tre veier å velge mellom i Pre Doctor of Chiropractic-sporet, og de er oppført nedenfor:


Pre-DC
Path One

Jeg ønsker å ta bachelor- og doktorgrad i kiropraktikk samtidig.

 •  Velg en av våre bachelorgrader som:
  • BS i biologi
  • BS i biopsykologi
  • BS i treningsvitenskap
  • BS i helsecoaching
  • BS i ernæring
  • BS i psykologi
 • Fullfør 135 kvarters studiepoeng mot en av de ovennevnte gradene mens du oppfyller kravene til 135 kvarter for å komme inn i kiropraktikkprogrammet (se listen over krav i Path Two).
 • Gå inn i Doctor of Chiropractic-programmet. Flere emner tatt i dette programmet vil tilfredsstille krav både i bachelorstudiet og kiropraktorprogrammet.
 • Legg til eventuelle gjenværende bachelorgradskurs i timeplanen din med intervaller i løpet av det 14-kvarts kiropraktikkprogrammet.
 • Utdannet med både en bachelorgrad og en doktorgrad i kiropraktikk.

Før du begynner på kiropraktorutdanningen din, må du ha fullført minimum totalt 90 studiepoengtimer eller 135 kvart studiepoeng med ikke-dupliserte kurs. Av de totale timene som er fullført, må minimum 48 semesterstudiepoeng eller 72 kvartalsstudiepoeng være studiepoeng i kursene som er oppført nedenfor, med et kumulativt karaktergjennomsnitt på 3,0 eller høyere.

Etter å ha oppfylt kravene før kiropraktikk, får førkiropraktorer kreditt mot kravene for å bli kiropraktor

PRE-DC
PATH TWO

Jeg har fullført kursene som kreves før DC.

 • Obligatorisk kurs (hvert kurs må oppnås med 2.0 GPA eller høyere)
 • Engelsk språkferdigheter: 3 semestertimer eller 4,5 kvarter
 • College Algebra (eller høyere): 3 semestertimer eller 4,5 kvarter
 • Humaniora: 3 semestertimer eller 4,5 kvarter
 • Samfunnsfag: 3 semestertimer eller 4,5 kvarter
 • Ytterligere generelle studier: 12 semestertimer eller 18 kvarter
 • Biologiske vitenskap: 6 semestertimer eller 9 kvarterstimer
 • Kjemi: 6 semestertimer eller 9 kvarterstimer
 • Ytterligere Life /Naturvitenskap: 12 semestertimer eller 18 kvarter

Minst halvparten av disse emnene må ha en substansiell laboratoriekomponent. Spørreundersøkelser, eller ikke-hovedkurs, kan ikke godtas. Ta kontakt med påmeldingsspesialisten din på 800.543.3202. I hvert av distribusjonsområdene ovenfor, dersom det tas mer enn ett emne for å oppfylle kravet, må emneinnholdet være uduplikert. I situasjoner hvor ett eller flere emner er gjentatt med tilsvarende emner, kan siste karakter(er) brukes til karaktergjennomsnitt, og tidligere karakter(er) kan ses bort fra.

Studiepoeng opptjent via eksamen: Søkere kan tjene en del av de nødvendige/forutsatte studiepoengene gjennom eksamen eller andre måter enn formelle kurs, men bare hvis disse studiepoengene er identifisert av en institusjon akkreditert av et nasjonalt anerkjent byrå og hvis institusjonen formelt har akseptert eller tildelt slike studiepoeng. Opptak til utdanningsprogrammet Doctor of Chiropractic kan være betinget av mottak av slike bevis på opptjente studiepoeng av opptaksavdelingen.


Pre-DC
PATH THREE

Traktat om alternative opptak

 • Gir studenter som har oppnådd en akademisk grad i en ikke-vitenskapelig disiplin, eller som har fullført 90 Semester Credit Hours (SCH) eller 135 Quarter Credit Hours (QCH) med en 2,75 til 2,99 GPA, muligheten til å gå inn i Doctor of Chiropractic Program (DCP). Vitenskapsdisipliner inkluderer STEM (Science, Technology, Engineering and Math) grader.
 • Alle kvalifiserte studenter vil bli vurdert på individuell basis, basert på deres pedagogiske karakterutskriftsevaluering.
 • Alle kvalifiserte studenter vil bli gitt muligheten til å matrikulere inn i DCP basert på følgende forberedelse for bachelor:

Den endelige avgjørelsen om opptak til kiropraktikk ligger hos dekanen ved College of Chiropractic.

Vi er her for å hjelpe. Ring en av våre påmeldingsspesialister på 800.543.3202 eller send en e-post til Opptak@ LIFE .edu Vi svarer gjerne på alle spørsmål du har og setter deg i gang med din karriere innen kiropraktikk.

Bedriftsøkonomi GRAD
RESSURSER


Life U akademisk
NYHETER

Laster inn...