pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Registrar

Registrar

Bestill transkripsjoner nå

Kontoret til registerføreren eksisterer for å støtte Life Universitetssamfunnet ved å tilby informasjon og støttetjenester for å lette universitetets utdanningsoppdrag og for å sikre overholdelse av universitetspolitikk, statlig og føderal lov. Våre ansvarsområder inkluderer:

  • vedlikeholde studentenes akademiske poster
  • utgivelse av akademiske karakterutskrifter, vitnemål og registreringsbekreftelser
  • administrere studentregistreringsaktiviteter
  • administrere karakteraktiviteter
  • administrere sertifisering av gradskrav
  • bistår med veteransaker
  • gi overføringskreditt

 


Åpningstider og kontaktinformasjon for registrarteamet

Kontortid: 8.00 til 17.00, mandag – fredag.

Telefonnummer: (770) 426-2700

E-post: LURegistrar@ LIFE .edu

Registrator ansatte

 


HURTIGKOBLINGER
Akademisk kalender Rekordgjennomgang og eksamenssøknad
Katalog Registrarskjemaer
Påmelding og gradsbekreftelse Registrering (COC) (CGUS)
FERPA Oversikt SEVJE
Karaktersetting Students rett til å vite
Oppgraderingsinformasjon Avskrifter

Notarius tjenester

Veteranadministrasjonen