pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Påmelding til klasser

Registrering

REGISTRERING HOLDER

En student vil bli nektet registrering uten tilsyn dersom a holde har blitt plassert på elevens journal. Oppbevaringer inkluderer (men er ikke begrenset til):

Avventende akademiske handlinger: (Må klargjøres gjennom Student Affairs)
Det er ventende akademiske eller disiplinære tiltak.

Regnskapsstopp: (Må slettes gjennom studentkontoer)
For eventuell ubetalt saldo Life Universitet.

Oppbevaring av akademisk restriksjon:
Faglig status er ikke i god stand/oppnår ikke tilfredsstillende faglig fremgang innenfor studentens studieprogram.

Rådgiver Hold: (Se respektive rådgiver)

Bibliotekhold: (Må klareres gjennom biblioteket)
For forfalte bøker/ubetalte bøter.

Manglende dokumenter Hold: (Må godkjennes av registrator)
Hvis du mangler opptaksdokumenter, blir det satt en sperre på kontoen din, slik at du ikke kan registrere deg. Du vil bli varslet innen utgangen av uke 4 hvis du mangler dokumenter.

Hold av ytelseskontrakt: (Se respektive rådgiver)
Uoppfylte opptaks- eller akademiske restriksjonskontrakter eller ufullstendig opptaksdokumentasjon.

RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING

Husk: Du er selv ansvarlig for din registrering og utdanning. Registrer deg kun på det tildelte tidspunktet.

Du kan ikke registrere deg før det angitte tidspunktet. Hvis du prøver å registrere deg før det angitte tidspunktet, får du en feilmelding.

 DCP-studenter bør registrere seg for en samling hvert kvartal.

Uavklarte økonomiske forpliktelser
EagleNet vil ikke tillate studenter med uløste økonomiske forpliktelser å registrere seg (se regnskap og/eller bibliotekoppbevaring ovenfor).

Hvis du har et utestående beløp, må du kontakte Student Accounts og løse dine økonomiske forpliktelser før du kan registrere deg.

Uavhengig studie
Studenter som har behov for et selvstendig studieemne, må ta kontakt med sin respektive rådgiver og dekan for å få skriftlig tillatelse.

Revisjonskurs – policy og prosedyre
Studenter som ønsker å "revidere" klasser må innhente skriftlig tillatelse.

Penger fra finansiell bistand er ikke tilgjengelig for reviderte klasser reviderte klasser kan heller ikke brukes mot "tilfredsstillende akademisk fremgang" (SEVJE).

 Kursrevisjonsskjemaer er holdes og behandles på den siste registreringsdagen hvert kvartal (fredag i uke 1). Auditeringsplassering er basert på tilgjengelige plasser. Alle nødvendige papirer må være fylt ut og sendt inn før semesteret begynner. Studentene bør delta i planlagt undervisning mens de venter på at papirene skal behandles. Godkjente studenters navn skal fremgå av den offisielle klasselisten for de emnene som revideres. Emnene som revideres, skal også fremgå av studentens godkjente timeplan.

Det gis ingen studiepoeng for kurs planlagt på revisjonsbasis, og studentene har ikke lov til å endre til eller fra en revisjonsstatus unntatt gjennom de vanlige prosedyrene for tidsplanendring. Karakteren for revisjon er AU (Revidert). Karakteren til AU vil ikke ha noen innvirkning på studentens karaktergjennomsnitt, og studentene vil ikke få lov til å endre revisjonskarakteren på noe fremtidig tidspunkt.

Heltidsstudenter ved UG kan revidere et kurs i tillegg til 20-timersgrensen, og dual degree DC-studenter kan revidere et kurs i tillegg til 31 timer. Revisjon er tilgjengelig for studenter, ansatte og fakulteter samt interesserte personer fra allmennheten. Studenter som reviderer et emne vil bli belastet $100,00 per kurs.