pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Påmelding til klasser

Registrering

REGISTRERING HOLDER

En student vil bli nektet registrering uten tilsyn dersom a holde har blitt plassert på elevens journal. Oppbevaringer inkluderer (men er ikke begrenset til):

Avventende akademiske handlinger: (Må klargjøres gjennom Student Affairs)
Det er ventende akademiske eller disiplinære tiltak.

Regnskapsstopp: (Må slettes gjennom studentkontoer)
For eventuell ubetalt saldo Life Universitet.

Oppbevaring av akademisk restriksjon:
Faglig status er ikke i god stand/oppnår ikke tilfredsstillende faglig fremgang innenfor studentens studieprogram.

Advisor Hold: (Se respektive rådgiver)

Bibliotekhold: (Må slettes gjennom biblioteket)
For forfalte bøker/ubetalte bøter.

Hold av ytelseskontrakt: (Se respektive rådgiver)
Uoppfylte opptaks- eller akademiske restriksjonskontrakter eller ufullstendig opptaksdokumentasjon.

RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING

Husk: Du er selv ansvarlig for din registrering og utdanning. Registrer deg kun på det tildelte tidspunktet.

Du vil ikke kunne registrere deg før den angitte tiden. Hvis du prøver å registrere deg før den angitte tiden, vil du motta en feilmelding.

 DCP-studenter bør registrere seg for en samling hvert kvartal.

Uavklarte økonomiske forpliktelser
EagleNet vil ikke tillate studenter med uløste økonomiske forpliktelser å registrere seg (se regnskap og/eller bibliotekoppbevaring ovenfor).

Hvis du har en utestående saldo må du kontakte Student Accounts og løse din økonomiske forpliktelse før du får lov til å registrere deg.

Uavhengig studie
En student som trenger et selvstendig studiekurs bør møte sin respektive rådgiver og dekan for å få skriftlig tillatelse.

Revisjonskurs – policy og prosedyre
Studenter som ønsker å "revidere" klasser må innhente skriftlig tillatelse.

Penger fra finansiell bistand er ikke tilgjengelig for reviderte klasser reviderte klasser kan heller ikke brukes mot "tilfredsstillende akademisk fremgang" (SEVJE).

 Kursrevisjonsskjemaer er holdes og behandles siste registreringsdag hvert kvartal (fredag i uke 1). Revisjonsplassering er basert på tilgjengelige sitteplasser. Riktig papirarbeid innhentet ferdig og levert før kvartalet begynner. Studentene bør delta på planlagte timer mens de venter på at papirene skal behandles. Godkjente studenters navn skal vises på den offisielle klasselisten for de reviderte kursene. Emnene som revideres skal også fremgå av studentens godkjente emneplan.

Det gis ingen studiepoeng for kurs planlagt på revisjonsbasis, og studentene har ikke lov til å endre til eller fra en revisjonsstatus unntatt gjennom de vanlige prosedyrene for tidsplanendring. Karakteren for revisjon er AU (Revidert). Karakteren til AU vil ikke ha noen innvirkning på studentens karaktergjennomsnitt, og studentene vil ikke få lov til å endre revisjonskarakteren på noe fremtidig tidspunkt.

Heltidsstudenter ved UG kan revidere et kurs i tillegg til 20-timersgrensen, og dual degree DC-studenter kan revidere et kurs i tillegg til 31 timer. Revisjon er tilgjengelig for studenter, ansatte og fakulteter samt interesserte personer fra allmennheten. Studenter som reviderer et emne vil bli belastet $100,00 per kurs.