pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Påmelding til klasser

Registrering

REGISTRERING HOLDER

En student vil bli nektet registrering uten tilsyn dersom a holde har blitt plassert på elevens journal. Oppbevaringer inkluderer (men er ikke begrenset til):

Avventende akademiske handlinger: (Må klargjøres gjennom Student Affairs)
Det er ventende akademiske eller disiplinære tiltak.

Regnskapsstopp: (Må slettes gjennom studentkontoer)
For eventuell ubetalt saldo Life Universitet.

Oppbevaring av akademisk restriksjon:
Faglig status er ikke i god stand/oppnår ikke tilfredsstillende faglig fremgang innenfor studentens studieprogram.

Advisor Hold: (Se respektive rådgiver)

Bibliotekhold: (Must clear through the library)
For forfalte bøker/ubetalte bøter.

Missing Documents Hold: (Must clear through the Registrar)
If you have any missing admissions documents, a hold will be placed on your account preventing you from registering. You will be notified by the end of week 4 if you have a missing document hold.

Hold av ytelseskontrakt: (Se respektive rådgiver)
Uoppfylte opptaks- eller akademiske restriksjonskontrakter eller ufullstendig opptaksdokumentasjon.

RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING

Husk: Du er selv ansvarlig for din registrering og utdanning. Registrer deg kun på det tildelte tidspunktet.

You will not be able to register before your designated time. If you try to register before your designated time, you will receive an error message.

 DCP-studenter bør registrere seg for en samling hvert kvartal.

Uavklarte økonomiske forpliktelser
EagleNet vil ikke tillate studenter med uløste økonomiske forpliktelser å registrere seg (se regnskap og/eller bibliotekoppbevaring ovenfor).

If you have an outstanding balance, you must contact Student Accounts and resolve your financial obligation before you will be allowed to register.

Uavhengig studie
A student needing an independent study course should meet with their respective Advisor and Dean to obtain written permission.

Revisjonskurs – policy og prosedyre
Studenter som ønsker å "revidere" klasser må innhente skriftlig tillatelse.

Penger fra finansiell bistand er ikke tilgjengelig for reviderte klasser reviderte klasser kan heller ikke brukes mot "tilfredsstillende akademisk fremgang" (SEVJE).

 Kursrevisjonsskjemaer er held and processed on the last day of registration each quarter (Friday of Week 1). Auditing placement is based upon seating availability. Proper paperwork obtained complete and submitted before the quarter begins. Students should attend planned classes while waiting for the paperwork to be processed. Accepted students’ names should appear on the official class roster of the courses audited. The courses being audited should also appear on the student’s approved schedule of courses.

Det gis ingen studiepoeng for kurs planlagt på revisjonsbasis, og studentene har ikke lov til å endre til eller fra en revisjonsstatus unntatt gjennom de vanlige prosedyrene for tidsplanendring. Karakteren for revisjon er AU (Revidert). Karakteren til AU vil ikke ha noen innvirkning på studentens karaktergjennomsnitt, og studentene vil ikke få lov til å endre revisjonskarakteren på noe fremtidig tidspunkt.

Heltidsstudenter ved UG kan revidere et kurs i tillegg til 20-timersgrensen, og dual degree DC-studenter kan revidere et kurs i tillegg til 31 timer. Revisjon er tilgjengelig for studenter, ansatte og fakulteter samt interesserte personer fra allmennheten. Studenter som reviderer et emne vil bli belastet $100,00 per kurs.