pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Ankeprosess

Ankeprosess

Ankeprosess for studentoppførsel

En klage må sendes inn skriftlig og må være mottatt av konfliktløsning og ansvarlighet innen fem (5) virkedager etter datoen for underretning om den administrative høringsansvarlige eller CRBs avgjørelse. En forlengelse av denne fristen kan gis etter eget skjønn av konfliktløsning og ansvarlighet. Konfliktløsning og ansvarlighet skal deretter henvise klagen til klageansvarlig.

Vedtak om klage kan ikke treffes før innleveringsfristen er ute. Ankeavgjørelser bør gis, og riktig skriftlig melding skal gis til konfliktløsning og ansvarlighet senest fem (5) virkedager etter innleveringsfristen. Konfliktløsning og ansvarlighet skal varsle alle respondenter og relevante andre parter om resultatene av anken.

  1. Appellansvarlig. Ankeansvarlig skal være visepresident for akademiske anliggender for brudd på akademisk uredelighet og visepresident for studentsaker for alle andre brudd på atferd eller deres utpekte.
  2. Ankekriterier. Klagen skal kun vurderes under følgende omstendigheter:

* Eksistensen av saksbehandlingsfeil så betydelige at ankemotparten ble nektet en rettferdig rettergang;

* Et funn av fakta fra den administrative høringsansvarlige eller CRB tydeligvis ikke støttet av bevisene;

* Ileggelse av en sanksjon som er uforholdsmessig, vilkårlig og/eller lunefull.

* Det foreligger ny informasjon som ikke var tilgjengelig på høringstidspunktet.

  1. Tilgjengelige Handlinger. Ankeansvarlig er begrenset til å utføre en av følgende handlinger for hver respondent:

* Bekreft funn(ene) av fakta og sanksjoner pålagt av den administrative høringsansvarlige eller CRB.

* Bekreft funn(ene) av fakta, men modifiser sanksjonen(e) som er pålagt.

* Henlegge klagen til ny høring for ny høringsinstans.

 

Under ingen omstendigheter skal klageansvarlig erstatte funksjonen til den administrative høringsansvarlige eller CRB; klageprosessen eksisterer utelukkende for å gjennomgå prosedyrene som brukes i disiplinærsaker, og ikke for å gjenhøre en klage i sin helhet.

Avgjørelsen til klageansvarlig er endelig.


Gjennomfør klageskjema

  • Godkjente filtyper: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, txt, xls, xlsx, Max. filstørrelse: 10 MB.
    Filstørrelsen er begrenset til 10 MB.
    Filtyper er begrenset til jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, txt, xls, xlsx.
    Hvis du får en feilmelding fordi filen din er for stor eller hvis filtypen din ikke støttes, vennligst send den direkte til Andre.Clanton@ LIFE .edu.