pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Æreskodeks

Æreskodeks

Denne æreskoden ble utviklet etter diskusjoner blant et bredt spekter av valgkretser innenfor LIFE Universitetet, som omfatter studenter, fakulteter, ansatte, administratorer og tillitsvalgte. Denne æreskoden er et levende dokument som vil utvikle seg med tiden, for bedre å fremme og fremme et miljø med etisk oppførsel i det akademiske samfunnet, denne æreskoden er et levende dokument. LIFE Universitetet kan endre både de materielle kravene og håndhevingsprosedyrene heri for å gjenspeile erfaringer fra implementeringen.

Alle medlemmer av LIFE Universitetssamfunnet er betrodd ansvaret for å opprettholde etiske standarder og verdier. Viktig for det grunnleggende formålet med LIFE Universitetet er en personlig forpliktelse til prinsippene om integritet og medborgerskap.

Integritet gir grunnlaget for ansvarlig utøvelse av våre rettigheter og plikter som sivile mennesker i samfunnet vårt. Integritet fører til empowerment og fortreffelighet. LIFE Universitetet lærer studentene hvordan man oppnår og opprettholder personlig integritet og fungerer som ansvarlige borgere innenfor det akademiske, helsevesenet og større samfunn.

Life Universitetets æreskodeks og oppførselsstandarder