pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Forespørsel om anleggsplanlegging

Forespørsel om anleggsplanlegging

Forespørsel fra

Lade
Facilities Planning Council (FPC) er ansvarlig for å akseptere, gjennomgå, godkjenne og implementere alle forespørsler om universitetsfasiliteter og plassutnyttelse; alle relaterte møbler, inventar og utstyr (FF&E) og teknologibehov; samt føre tilsyn med utviklingen av en masterfasilitetsplan for universitetet.

FPC skal bestå av følgende universitetsrepresentanter:

 • President
 • Konserndirektør for finans og administrasjon (leder)
 • Sr. visepresident for akademiske anliggender
 • Visepresident for studentsaker
 • Visepresident for universitetsutvikling og påmelding
 • Direktør for Facilities Management
 • Prosjektleder for campusutvikling

FPC skal møtes annenhver uke for å:

 • Gjennomgå og vurder alle forespørsler om plassbruk og/eller endring (maling, gulvbelegg, konstruksjon, etc.);
 • Gjennomgå og vurdere FF&E og teknologiforespørsler;
 • Identifiser nødvendige ressurser (dvs. menneskelige, økonomiske og teknologiske);
 • Sørg for at alle godkjente forespørsler er i samsvar med University Master Space and Facilities Plan;
 • Gi anbefalinger, etter behov, til presidenten.

Forespørsels- og godkjenningsprosess
Forespørsler om alt universitetsarbeid, inkludert rekonfigurering eller redesign av kontorer, klasserom eller andre universitetsrom, omdisponering eller flytting av eksisterende programmer/kontorer, lagringsområder og alle andre behov for plass, teknologi og/eller relaterte møbler, inventar og utstyr (FF&E) som oppfyller følgende kriterier skal sendes inn på FPC-forespørselsskjemaet gjennom områdeansvarlig og visepresident som sendes til FPC.

Kriterier: sendt til FPC.

 • Kostnaden er større enn $5000, eller
 • Krever tjenester fra en ekstern entreprenør eller leverandør, dvs.; konstruksjon, elektro, VVS, etc., eller
 • Endrer funksjonen eller naturen til rommet, eller
 • Inkluderer forespørsel om møbler

Vennligst bruk dette skjemaet til å sende inn alle forespørsler knyttet til enhver endring i og/eller bruk av Life Universitetsfasiliteter (kontorlokaler, klasserom, lager, etc.), plassplanleggingstiltak, modifisering av fasiliteter (ombygging, maling, tepper, belysning osv.), kontor- og/eller klasseromsmøbler, inventar og utstyr (FF&E), bygningsskilt ( interiør og eksteriør), og alle andre anleggsrelaterte tiltak.

Forespørselsskjema for anleggsplanlegging