pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Personalrådet

Personalrådet

Personalrådet er et rådgivende organ som betjener og representerer alle behov, bekymringer og interesser Life Universitetsansatte.

Hovedformålet med Life University Staff Council (LUSC) skal oppmuntre til faglig utvikling av personalet; å forbedre kommunikasjonen innen og mellom ansatte og fakultetet innen universitetet; og å delta i universitetets styring gjennom representanter oppnevnt av Personalrådets eksekutivkomité.

Personalrådet skal kontinuerlig søke nye muligheter for ansatte til å tilby sine tjenester og opplevelser, samtidig som det skal sikres at personalet jobber i en positiv og respektfull atmosfære med muligheter for egen faglig vekst.

Offiserer og e-post:

Vincent D. Hinton, styreleder – Vincent.Hinton@ LIFE .edu
Maya Grant, midlertidig nestleder – Maya.Grant2@ LIFE .edu
Rebekka Logan-Drayton, sekretær – Rebekka.Logan@ LIFE .edu
Alaina Smith Walker, kasserer – Alaina.Smithwalker@ LIFE .edu
E-post: Kontakt personalerådet@ LIFE .edu

Personalrådet holder kurs om Blackboard. Som ansatt på Life Universitetet, er du automatisk påmeldt dette kurset.