pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Policy for tilfredsstillende akademisk fremgang (SAP).

Life Universitetets
SAP-policy

Policy for tilfredsstillende akademisk fremgang (SAP).

Gjelder 02.06.2018 (forstatter alle tidligere retningslinjer)

Det amerikanske utdanningsdepartementet og de fleste byråer som gir økonomisk bistand krever at studentene opprettholder tilfredsstillende akademisk fremgang (SAP) i studieløpet for å fortsette å motta finansiering. Unnlatelse av å opprettholde SAP vil resultere i tap av føderal tittel IV økonomisk støtte samt statlig og institusjonell støtte. Studentens hele akademiske historie blir evaluert for å avgjøre om han/hun opprettholder SAP eller ikke. Denne evalueringen påvirkes ikke av om det tidligere ble mottatt støtte eller om en student har byttet program. Forskriftene for det føderale studiestøtteprogrammet gir ingen bestemmelser om begrepet akademisk amnesti eller karaktertilgivelse.

Doktor i kiropraktikk og bachelorprogram
Doktor i kiropraktikk (DC) og undergraduate (UG) studentene vil bli evaluert årlig i slutten av hvert vårkvartal. Studenter i DC- og UG-programmene forventes å fullføre minst 67% av alle forsøkstimer med et minimum kumulativt karaktersnitt på 2,0. Når studenter blir evaluert og ikke oppfyller SAP-kravene, vil de ikke være kvalifisert for føderal, statlig og institusjonell økonomisk støtte. Studenter kan gjenvinne føderal kvalifikasjon ved å registrere seg ved å bruke sine egne ressurser eller alternative finansieringskilder til de har oppfylt en kumulativ 2,0 GPA og fullført 67% av kursene sine.

Masterprogram
Masterstudenter (GR) vil bli evaluert på slutten av hvert kvartal. Studenter i GR Programmet forventes å fullføre minst 67% av alle forsøkstimer med et minimum kumulativt karaktersnitt på 3,0. GR studentene vil bli evaluert etter deres første (og hvert påfølgende) kvartal i programmet på grunn av den korte varigheten av programlengden. Studenter som ikke møter SAP vil bli satt på økonomisk støtteadvarsel i ett kvartal. Hvis studentene ved slutten av varselkvartalet ikke møter SAP, vil de ikke være kvalifisert for føderal, statlig og institusjonell bistand. Studenter kan gjenvinne støtteberettigelse ved å registrere seg ved å bruke sine egne ressurser eller alternative finansieringskilder til de har oppfylt en kumulativ 3,0 GPA og fullført 67% av kursene sine.

SAP måles på tre måter:

1. Kvalitativ standard (gjennomsnittlig karakter – GPA):

 • Den kumulative GPA bestemmes av Financial Aid Department ved å bruke studentens hele akademiske historie
 • GPA inkluderer alle kurs der karakterene A, B, C, D, F, WF og I gis.
 • DC- og UG-studenter må opprettholde en kumulativ GPA på 2.00 eller høyere.
 • GR-studenter må opprettholde en kumulativ GPA på 3.00 eller høyere.

2. Kvantitativ standard:

 • Alle studenter (UG, GR, DC) forventes å fullføre minst 67% av alle forsøkte kurs.
 • Forsøkte emner er definert som de man er registrert og siktet for, der karakterene A, B, C, D, F, W, WP, WF, I, NG, P, SP, NP, WNP eller IP gis. .
 • Fullførte emner er definert som de der karakterene A, B, C, D, NG, SP eller P gis.

Eksempel på oppfyllelse av SAP-kravene:

 • På slutten av vårkvartalet 2018 har Kevin Smith, UG-student, forsøkt 45 studiepoeng.
 • Han har fått karakterene "C" i alle 45 timer. Han har oppfylt den kvalitative standarden fordi hans kumulative GPA er 2,00.
 • Han har fullført alle kursene han forsøkte. Han har oppfylt den kvantitative standarden fordi fullføringsgraden hans er 100 % (Fullførte timer på 45 delt på Forsøk på timer på 45 X 100).

Eksempel på ikke oppfyller SAP-kravene:

 • På slutten av vårkvartalet 2018 har Susan Moore, DC-student, forsøkt 95 studiepoeng og fullført 70 av disse 95 studiepoengene.
 • Hennes kumulative GPA er 1,90. Hun oppfylte ikke den kvalitative standarden siden hennes GPA er under 2,00.
 • Hun oppfylte den kvantitative standarden fordi fullføringsgraden hennes er 73 % Fullførte timer på 70 delt på Forsøk på timer på 95 X 100).

3. Kvantitativ standard: Maksimal tidsramme

 • Alle studenter (UG, GR og DC) forventes å fullføre gradene etter å ha forsøkt kurs for å ikke overstige 150% av programkravene deres (målt i studiepoeng forsøkt). Når det blir matematisk umulig for en student å fullføre en grad innenfor 150 % av lengden, blir han/hun ikke kvalifisert for støtte.
 • Alle programlengdekrav finnes etter studieprogram i den akademiske katalogen.

Appeller

Hvis det er formildende omstendigheter utenfor deres kontroll, har studentene rett til å klage på SAP-avgjørelsen. Klagen må være direkte relatert til den akademiske perioden studenten vurderes for og kan ikke tidligere ha vært sendt inn til vurdering. Anker må sendes inn skriftlig ved å bruke SAP-klageskjemaet innhentet ved å snakke med en finansiell bistandsrådgiver og MÅ inkludere støttende tredjepartsdokumentasjon. Klager uten støttedokumentasjon vil ikke bli akseptert. Studentene er pålagt å sende inn en erklæring om hvorfor de ikke klarte å oppfylle SAP-kravene og hva som har endret seg i deres situasjon som vil tillate dem å demonstrere tilfredsstillende akademisk fremgang ved neste evaluering.

Å sende inn en klage garanterer ikke godkjenning, og hvis klagen avslås, vil studenten være ansvarlig for å betale Life Universitetet enhver skyldig saldo uten føderale, statlige og institusjonelle midler. Ankekomiteen for finansiell bistand (FAAC) vil vurdere hver klage på sine egne fordeler, og avgjørelsen til FAAC-komiteen er endelig.

Under FAAC-gjennomgangen vil det bli bestemt om studenten kan eller ikke kan oppfylle SAP-kravene etter neste kvartal av påmeldingen. Dette vil bli gjort ved å se på studentens gjeldende karakterutskrift av fullførte klasser og GPA for alle kvartaler som deltok kl. Life Universitetet i det aktuelle programmet. Enhver student som har anket sin SAP-avgjørelse og ikke kan møte SAP etter neste kvartal av påmeldingen, vil motta en akademisk plan og settes på prøvetid for økonomisk støtte. Den akademiske planen vil være individualisert og spesifikk for hver student for å sette ham/henne på sporet til vellykket akademisk fremgang på ikke mer enn 4 kvartaler. Hvis studenten på noe tidspunkt i løpet av en akademisk plan ikke oppfyller vilkårene i planen, vil han/hun miste føderal, statlig og institusjonell støtte og vil ikke være berettiget til å anke. Hvis studenten velger å ikke godta den når den presenteres for den akademiske planen, må han/hun betale med andre ressurser inntil minimumskravene for SAP oppfylles.

Studenter som velger å ikke anke, eller får avslag på anken, kan gjenvinne sin berettigelse for økonomisk støtte ved å melde seg inn ved å bruke egne ressurser eller alternativ ikke-føderal, ikke-statlig og ikke-institusjonell finansiering og bringe sine akademiske resultater i samsvar med dette Politikk.

Elever som skiller fra Life Universitetet når de ikke møter SAP vil ikke automatisk være kvalifisert for økonomisk støtte når de kommer tilbake. Fravær gjenoppretter ikke valgbarhet. Hvis en student kommer tilbake og ikke møter SAP, vil han/hun være ansvarlig for å bruke sine egne ressurser eller alternativ finansiering. Når studenten møter SAP, må han/hun identifisere seg til avdelingen for finansiell bistand og be om å bli revurdert for føderal, statlig og institusjonell hjelp ved å sende inn et skjema for finansiell støtte.

Prøvetid for økonomisk støtte: En status som tildeles en student som har anket og som har fått rett til støtte gjeninnført. Prøvetid kan bare innvilges hvis FAAC bestemmer at studenten skal kunne møte Life Universitetets SAP-standarder innen utgangen av påfølgende kvartal. En student på prøvetid for økonomisk støtte kan motta føderale, statlige og institusjonelle midler i ett kvartal.

Advarsel om økonomisk støtte: En status som tildeles en student som ikke oppfyller SAP-kravene og får sin akademiske fremgang evaluert ved slutten av hver betalingsperiode. Denne statusen gjør at studenter som mislykkes i SAP-standarder, kan fortsette å motta støtte i ett kvartal. På Life Universitetet, denne statusen gjelder kun for GR-studenter.

Oppnå en annen grad kl LIFE : For SAP-formål vil studenter som har oppnådd én grad og ønsker å jobbe mot en andre grad begynne på nytt, akkurat som om de var nye studenter.

Avhjelpende kurs: For SAP-formål vil hjelpekurs telles i både de kvantitative og kvalitative standardene

Overføringskurs: For SAP-formål, overføringskurs akseptert som studiepoeng mot en Life Universitetsgrad vil bli regnet med i den kvantitative standarden, men ikke den kvalitative standarden.

Gjenta kurs: For SAP-formål vil gjentatte kurs telles i både de kvantitative og kvalitative standardene.

Bytte hovedfag: Alle emner, uavhengig av hovedfag, i samme studieprogram kl Life Universiteter regnes med i SAP-bestemmelsen for både kvantitative og kvalitative standarder.

Studentene er ansvarlige for å identifisere seg selv hvis det skjer endringer i deres akademiske informasjon (dvs. karakterendring) som kan anse dem som kvalifisert for SAP. Studentene må sende inn et skjema for justering av økonomisk støtte som ber om en SAP-reevaluering til avdelingen for økonomisk støtte.