pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Finansdepartementet

Finansdepartementet

Velkommen til Finans. Økonomiavdelingen beholder Life Universitetet beveger seg i en positiv økonomisk retning, fungerer som en risikoidentifikator og leder, og legger til rette for ressursallokering for å få gode ting til å skje for studentene.

For å oppfylle dette, administrerer finansavdelingen et bredt spekter av tjenester, inkludert:

 

Mens vår avdeling er utpekt til å lette disse prosessene, er alle medlemmer av LIFE samfunnet har evnen til å påvirke LIFE sin økonomiske vei ved å ta ansvar for tildelte ressurser, følge universitetets retningslinjer og retningslinjer, og proaktivt arbeide for å fullføre alle økonomiske dokumenter til rett tid.

Når alle jobber sammen, kan vi sikre rask betaling og/eller refusjon av Life Universitetsleverandører, studenter, partnere og ansatte, nøyaktig dokumentasjon og rapportering, og et balansert universitetsbudsjett.

 


 

Innkjøp av varer og tjenester og leverandører

Vennligst se innkjøps nettside her.


Leverandørgjeld og kundefordringer

Life Universitetet forbereder sjekker hver onsdag og sender dem innen slutten av uken (når campus er åpen for drift). Frist for innleveringer for å møte den ukentlige sjekkkjøringen er 17:00 (EST) på fredag (for å være forberedt på betaling på onsdag).

AP/Refusjonssjekk(er) kan hentes i innkjøpsavdelingen. Sjekker kan hentes på fredager eller påfølgende mandager eller tirsdager (etter at sjekken er kuttet på onsdag) mellom 09:00 og 15:00. Vennligst sørg for at sjekkeadressen er riktig fordi alle sjekker som ikke er hentet onsdag morgen, vil bli sendt. Innkjøpet ligger i gangen mellom Universitetsbokhandelen og Kafeen. Åpningstidene kan endres dersom det er ferie eller skolestengt.

Universitetets betalingspolicy er netto 30.

Hvis du har spørsmål angående statusen til en sjekk, vennligst kontakt Leverandørgjeld, Som skal betales@ life .edu, eller Angie Tran på 770-426-2781 eller nga.tran@ life .edu.

TOPP ↑


Refusjoner

I løpet av ditt ansvar som ansatt i Life Universitetet, kan du bli pålagt å betale for visse utgifter før refusjon. Følgende skjemaer og retningslinjer vil bidra til å sikre nøyaktig og rettidig refusjon.

 • Refusjonsskjema for ansattes utgifter – Bruk dette skjemaet for å få refundert utgifter som er godkjent av universitetet. Logg på DocuSign-kontoen din, klikk på NYTT>Bruk en mal>Skjema for utgiftsrefusjon – Master for å få tilgang til skjemamalen.
  • Refusjon vil bli returnert dersom følgende informasjon mangler:
   • Navn
   • Veileders godkjenning
   • Avdelingskode
   • Kvitteringer og/eller skikkelig dokumentasjon
   • Småpenger
   • Mobiltelefonrefusjon (for utpekt universitetspersonell)

Forespørsler om refusjon må være mottatt innen 17:00 mandag uken før sjekken forventes. Ellers vil refusjonssjekken være tilgjengelig uken etter. Kreditor vil sende en e-post for å varsle den enkelte når refusjonssjekken er tilgjengelig. De kan hentes ved Innkjøp på fredager mellom 9:00 – 11:30 og 14:00 – 15:30.

TOPP ↑


Tjenester

Virksomhet ( Life Universitetskredittkort – Finansavdelingen utsteder universitetskredittkort til godkjent personell, og godkjenner den månedlige avstemmingen for hver autorisert bruker.

 • Alle forespørsler om kredittkort må sendes til Executive Vice President of Finance
 • Kredittkortinnehaveren må avstemme kontoutskriften – Wells Fargo Portal Logg på
 • Universitetskredittkortavstemmingsinstruksjoner

Kasserer – Kassererens kontor samler inn og behandler midler fra ulike avdelinger samt til spesialtjenester som oppheng av parkeringslapper, parkeringsbilletter, konsesjoner, klubbinnskudd og avdelingspenger. Kassererens kontortid er mandag til fredag, 9:00 – 11:30.

 • Fullføring av en kontantkredittkupong er nødvendig for å gjøre alle innskudd som krever fullstendig kontonummer; skjemaer ligger i økonomiavdelingen.
 • Utfylling av et småpengerskjema er nødvendig for å motta småpenger. Det vil kreve et fullstendig kontonummer, kvittering(er) på til sammen ikke mer enn $25, og ha en veileders godkjenning
 • Hengende parkeringsmerker og parkeringsbilletter kan betales med kontanter eller sjekk til Life Universitet. En universitets-ID kreves for å kjøpe et hengende parkeringsdekal.

Kassereren kan kontaktes på Kasserer@ Life .edu

.

TOPP ↑


Lønn og ADP

Alle ansatte får tildelt en medarbeiderportalkonto gjennom ADP.

Alle ansatte vil bli lønnet annenhver uke (annenhver fredag).

Timeansatte er pålagt å legge inn arbeidet sin elektronisk via Mitt Timekort i ADP. Tid kan legges inn daglig eller innen fredag før lønnsuke, slik at veiledere kan godkjenne tidspunkt innen kl. 12.00 på mandag i hver lønnsuke. Tid bør legges inn i henhold til avdelingens retningslinjer. Unnlatelse av å registrere tiden din elektronisk kan føre til en forsinkelse av betalingen med 2 uker.

I tilfelle en ansatt ikke registrerer tiden sin innen fristen, må den ansattes nærmeste leder:

 • Få ansatte til å fylle ut en papirtimeliste (se "Timeliste for oppmøteverifisering" under Skjemaer og retningslinjer)
 • Både arbeidstaker og arbeidsleder signerer timelisten
 • Veileder må sende timelisten på e-post til humørsyk @ life .edu. Den ansatte kan ikke sende inn skjemaet direkte til Finans

I tillegg til å registrere tid har ansatte som er logget på Web Advisor tilgang til tilleggsinformasjon:

 • Tidsinntasting
 • Oppdater demografisk informasjon
 • Se tidligere lønnsråd og skatteårsoppgaver
 • Oppdater mottaker
 • Oppdater direkte innskudd og skatteinformasjon
 • Endre ansatt passord

Direkte innskudd: Universitetet anbefaler på det sterkeste at hver ansatt får lønnsslippen direkte satt inn på en konto hos sin finansinstitusjon.

 • Informasjon om direkte innskudd kan administreres i ADP-systemet
 • Hvis du velger IKKE å etablere direkte innskudd, vil lønnsslippen din automatisk bli sendt på betalingsdatoen etter kl. 15.00. Det er ingen mulighet for sjekkhenting.
 • Hvis sjekken din går tapt i posten, vil en stoppbetaling bli plassert på den tapte sjekken og en ny sjekk vil bli utstedt hvis følgende krav er oppfylt:
  • En ventetid på 5 virkedager etter at sjekken ble utstedt.
  • Den ansatte betaler stoppbetalingsavgiften på $15.
  • Og den ansatte har oppdatert adressen sin i ADP.

Lønnsutbetalinger vil bare bli utført utenfor lønnssyklusen hvis:

 • Dersom den ansattes nye ansettelsesrekord ikke legges inn i systemet
 • En forespørsel fremsettes av hovedkontoret
 • Eller en ansatts direkte innskudd returneres.

 

For mer informasjon, se Lønnspolitikk.

For andre spørsmål eller bekymringer kan Lønn kontaktes på Lønn@ Life .edu eller jerry.moody@ life .edu.

TOPP ↑


Skatteinformasjon

 • Statlig og føderal skatterapportering
 • W-2-uttalelser er kun tilgjengelig elektronisk via ADP.
 • Skjemaet for føderal og statlig forskuddstrekk kan oppdateres på ADP.

 

TOPP ↑


Pensjonsordning

Life Universitetet tilbyr en 401 (k) pensjonsplan gjennom Lincoln Financial Group. Alle heltids- og deltidsansatte, unntatt studentansatte, er kvalifisert og oppfordres til å delta ved ansettelse. Det er imidlertid kun de med 1000 timer i året som kan få arbeidsgivermatch når det er aktuelt.

Alle nyansettelser registreres automatisk med 4 %, med mulighet for å endre det når som helst. De som er kvalifisert for 401(k):

 • Heltidsansatte
 • Deltidsansatte
 • Fakultet på heltid
 • Deltids fakultet
 • Adjunkt fakultet

Ansatt 401(k) Sammendragsplanbeskrivelse

Retningslinjer for automatisk registrering

 

For mer informasjon, eller for å snakke med vår representant, vennligst kontakt John White, Certified Financial Planner på (770) 205-0282 eller via e-post John.White@lfg.com.

 

Lære mer:

Hva er en 401(k) plan?

Det er en arbeidsgiversponset pensjonsspareplan som består av en rekke fond. Fondene består av mange enkeltaksjer. Kombinasjonen av aksjer er utformet for å stabilisere fondets ytelse.

Den maksimale årlige ansattes bidrag bestemmes av den føderale regjeringen. Gjeldende maksimum er $18 000 for personer under 50 år, og opptil $6 000 ekstra «catch-up»-bidrag for de over 50 år.

En arbeidsgiversponset 401(k)-plan vil vanligvis ha mellom 8-20 investeringsvalg. LIFE Pensjonsplanutvalget gjennomgår og velger fondsalternativene for planen. Det er 27 valg tilgjengelig i LIFE sin plan, inkludert "måldato"-midler. Måltidsfond er utformet med en spesifikk aksjemiks som er basert på din estimerte pensjonsdato.

Sjekk ut dette: http://money.howstuffworks.com/personal-finance/retirement-planning/401k.htm

Hvorfor delta i LIFE sin 401(k)-plan?

 • Det er en "gratis" fordel – LIFE betaler alle administrasjonsgebyrer
 • Det er en investering i DIN fremtid – forbered deg på din life etter LIFE
  • Skap den økonomiske evnen til å gjøre alle de tingene du ønsker å gjøre som du utsetter til etter at du er ferdig med arbeidet
  • Pensjoner har sluttet å eksistere og er ikke lenger garantert, trygden dekker omtrent 42 % av din nåværende inntekt – det vil sannsynligvis være et gap.
 • Reduser beløpet av gjeldende skatter du betaler
  • Ansattes valgfrie bidrag er dollar før skatt, og reduserer derfor bruttolønnen din og kan påvirke skatteklassen din
  • Du vil betale skatt på pengene når du tar dem ut fra kontoen, men inntekten har en tendens til å være lavere under pensjonisttilværelsen, og derfor forventes det å betale mindre skatt.
 • Dine valgfrie bidrag er 100 % opptjent til enhver tid
 • Mulighet for "gratis" penger (arbeidsgivermatch eller skjønnsbidrag) som du ikke vil motta hvis du ikke deltar
  • Vester seg inn arbeidsgiver bidrag (match eller skjønn) øker fra 0 % til 100 % over 5 år


Hvordan deltar jeg?

her og følg instruksjonene som er oppført.

Hvilke fondsalternativer er tilgjengelige, og hvordan vet jeg hvilke jeg skal velge?

Personlige konsultasjoner med en Lincoln Financial Group-representant vil hjelpe deg med å gjennomgå målene dine, undersøke din nåværende status og fremgang mot målene dine, gjennomgå fondets ytelse og anbefale fondstype basert på estimert pensjonsdato.


Hvordan vil det å bidra til 401(k)-planen min påvirke hjembetalingen min?

Bidrag er dollar før skatt og reduserer derfor din samlede skattepliktige inntekt. Hjemmelønnen din reduseres ikke med samme beløp som bidraget ditt.

Effekten på hjemmelønnen din bestemmes av skatteklassen din.

For å se hvordan valgfrie bidrag før skatt vil påvirke hjembetalingen din, vennligst kontakt Mario Bailey, lønnsspesialist, for å avtale en avtale.


Hvordan fungerer arbeidsgivermatchbidraget?

LIFE sin arbeidsgivermatch vil bli aktivert for hvert kvartal universitetet oppfyller eller overskrider sine påmeldingsmål. Påmeldingstall fastsettes tirsdag i uke 2, og vil bli annonsert innen fredag i uke 2 i hvert kvartal.

Hvis påmeldingsmålet er nådd for kvartalet, LIFE vil bidra med $0,50 for hver $1 av ditt valgfrie bidrag, opptil 4% av lønnen din for det kvartalet.


Hvordan overvåker jeg kontoen min?

Logg inn på kontoen din for oppdatert kontosaldo og fondsresultatinformasjon, og motta kvartalsrapporter fra LFG


Hva skjer hvis jeg drar Life Universitet?

Den opptjente saldoen på 401(k)-kontoen din kan rulles inn i din nye arbeidsgivers kvalifiserte plan eller en kvalifisert personlig IRA-konto.

TOPP ↑


Vanlige spørsmål

Kan jeg kjøpe frimerker her?

Frimerker kan kjøpes hos Studentservice (SHS-bygget) eller nye Mail&GoTM postkiosk plassert i CUS-lobbyen.


Har vi en UPS/FedEx-konto som jeg kan bruke?

Vår foretrukne utgående avsender er UPS. Utpekt personell har fått autorisert UPS CampusShip®-tilgang og kan sende pakker til sine avdelinger. Vi oppgir ikke avsenderkontonumrene våre for generell bruk.

Når er AP-sjekker klare?

Sjekker skrives ut hver torsdag med mindre universitetet holder feriestengt. Thanksgiving-uken sjekkeren er på tirsdag for å la sjekkene sendes samme uke.

Når får jeg refusjonen min?

Refusjon gjøres uke for uke. Hvis den er mottatt på Kreditorkontoret innen mandag morgen, vil den inngå i den ukens sjekkkjøring, med mindre det er en ferieuke.

Når skal denne fakturaen betales?

Fakturaer betales 30 dager fra fakturadato, med mindre godkjent for tidligere betaling av EVP of Finance, eller har blitt plassert på 30 dagers unntaksliste (dvs. verktøy, etc.).

Kan du huske når vi kjøpte denne...?

Alle leverandører kan søkes i systemet vårt for å se når vi kjøpte et produkt og hvor mye vi betalte for det.

Kan du hjelpe meg med påloggingen min?
Innkjøpsavdelingen kan hjelpe med pålogging eller passord for Office Max, UPS eller FedEx

Kan du fortelle meg om en faktura er betalt?

Alle leverandører kan søkes i vårt system for å se om en faktura er betalt eller når den skal betales.

Har min avdeling/budsjettkode penger til dette?

Kontakt Amy McIlvane mcilvane@ life .edu for denne informasjonen.

Hva er saldoen på klubbens konto?

Kim Wagner KWagner@ life .edu kan kjøre en prøvebalanse som forespurt for hver klubb.

Hvordan får jeg et kredittkort?

Alle forespørsler om en LIFE kredittkortet må gå gjennom Bill Jarr, EVP of Finance.

Hvem andre trenger å signere denne PO?

Opphavsmannen til forespørselen og deres direkte veileder i henhold til signaturskjemaet må signere på PO'er. PO kan kreve ytterligere signaturer avhengig av dollarbeløpet for PO og hva som blir kjøpt.

Hvordan finner jeg lønnsråd/lønnsslipp?

Webrådgiver.

Hvordan registrerer jeg meg for direkte innskudd?

Fyll ut skjemaet under Skjemaer og gå tilbake til HR.

Hvordan registrerer jeg meg for 401(k)-programmet?

Se Påmeldingsinformasjon under Pensjonsplan.

Kan du bekrefte denne kontoen for meg?

 

Hvor betaler jeg skolepenger?

 

Hvem bør jeg gå til for å endre autoriserte ledere for klubber og byråer for studentene?

 

Hvor finner jeg lønnsskjemaer?

TOPP ↑


 

Skjemaer og retningslinjer

 • Petty Cash-forespørsel– send inn en refusjonsforespørsel gjennom DocuSign ved å bruke kupongmalen og legg ved kvitteringen i stedet for fakturaen.
 • Timeliste for verifisering av oppmøte– Bruk dette skjemaet dersom du har glemt å sende inn timer elektronisk via Web Advisor. Dette skjemaet må signeres av den ansatte og direkte veileder og skannes av veilederen til økonomiavdelingen.
 • W-9– Forespørsel om skattebetalers identifikasjonsnummer og sertifisering. Dette skjemaet må fylles ut av amerikanske leverandører eller enkeltpersoner hvis universitetet skal betale dem for leverte varer eller tjenester.
 • W-8BEN– amerikansk skattetrekk for utenlandske enkeltpersoner. Dette skjemaet må fylles ut av utenlandske enkeltpersoner hvis de skal betales av universitetet for leverte varer eller tjenester.
 • W-8BENE– amerikansk skattetrekk for utenlandske enheter. Dette skjemaet skal fylles ut av utenlandske enheter eller selskaper (ikke enkeltpersoner) dersom de skal betales av universitetet for leverte varer eller tjenester.
 • Lønnspolitikk
 • Reise-/utgiftspolicy
 • Kontantkvitteringspolicy
 • Petty Cash Policy
 • Kontantkredittkupong

 

Virksomhetslisenser

TOPP ↑


Kontakt oss

Vis kontaktinformasjon og organisasjonskart

Kasserer
Kasserer@ LIFE .edu
Lønn
Lønn@ LIFE .edu
FAX: 770-426-2912

 

TOPP ↑