pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Elevprestasjoner

Elevprestasjoner

College of Chiropractic
Elevens mål og resultater

Bevaring

College of Chiropractic kohorter vil oppnå en 1. års oppbevaringsgrad på 90% eller høyere.

Første termin Antall kohorter 1 år
Bevaring
1 års oppbevaring %
15/WI 105 97 92%
15/SP 61 56 92%
15/SU 118 103 87%
15/FA 177 163 92%
16/WI 117 105 90%
16/SP 49 46 94%
16/SU 93 79 85%
16/FA 178 166 93%
17/WI 95 89 94%
17/SP 58 58 100%
17/SU 82 77 94%
17/FA 176 160 91%
18/WI 83 82 99%
18/SP 61 57 93%
18/SU 86 84 98%
18/FA 183 176 96%
19/WI 116 108 93%
19/SP 53 51 96%
19/SU 91 91 100%
19/FA 196 191 97%
20/WI 75 74 99%
20/SP 71 70 99%
20/SU 80 73 91%
20/FA 170 159 94%
21/WI 89 87 98%
21/SP 59 55 93%
21/SU 107 100 93%
21/FA 217 210 97%
22/WI 118 112 95%
22/SP 49 47 96%
22/SU 89 85 96%
22/FA 188 180 96%
23/WI 108 100 93%
Total 5102 4755 93%

College of Chiropractic kohorter vil oppnå en 2nd års oppbevaringsgrad på 85 % eller høyere.

Første termin Antall kohorter 2 år
Bevaring
2 års oppbevaring %
15/WI 105 90 86%
15/SP 61 49 80%
15/SU 118 103 87%
15/FA 177 154 87%
16/WI 117 100 85%
16/SP 49 46 94%
16/SU 93 79 85%
16/FA 178 164 92%
17/WI 95 85 89%
17/SP 58 56 97%
17/SU 82 75 91%
17/FA 176 158 90%
18/WI 83 81 98%
18/SP 61 53 87%
18/SU 86 83 97%
18/FA 183 172 94%
19/WI 116 106 91%
19/SP 53 51 96%
19/SU 91 88 97%
19/FA 196 187 95%
20/WI 75 69 92%
20/SP 71 67 94%
20/SU 80 69 86%
20/FA 170 157 92%
21/WI 89 88 99%
21/SP 59 53 90%
21/SU 107 100 93%
21/FA 217 206 95%
22/WI 118 108 92%
Total 4668 4188 90%

College of Chiropractic kohorter vil oppnå en 3rd års oppbevaringsgrad på 80 % eller høyere.

Første termin Antall kohorter 3 år
Bevaring
3 års oppbevaring %
15/WI 105 86 82%
15/SP 61 47 77%
15/SU 118 103 87%
15/FA 177 151 85%
16/WI 117 97 83%
16/SP 49 47 96%
16/SU 93 78 84%
16/FA 178 161 90%
17/WI 95 80 84%
17/SP 58 55 95%
17/SU 82 75 91%
17/FA 176 156 89%
18/WI 83 81 98%
18/SP 61 54 89%
18/SU 86 83 97%
18/FA 183 168 92%
19/WI 116 104 90%
19/SP 53 50 94%
19/SU 91 86 95%
19/FA 196 185 94%
20/WI 75 69 92%
20/SP 71 65 92%
20/SU 80 67 84%
20/FA 170 155 91%
21/WI 89 88 99%
Total 4167 3660 88%

 

Gjennomføringspriser

70% av College of Chiropractic-studenter vil fullføre Doctor of Chiropractic-programmet innen 150% av tiden som normalt er utpekt for fullføring av DC-graden.

Denne beregningen er i samsvar med Council on Chiropractic Education Accrediting Agency – Policy 56

 

Normal lengde på programmet: 14 kvartaler.

Inngangsperiode Antall studenter immatrikulert i opptaksperioden Termin 21 kvartaler etter inngangsperiode Antall studenter i kolonne A som ble uteksaminert etter semester i kolonne C Fullføringsrate ved 150. persentil
Sommeren 2016 93 Sommeren 2021 72 77.4%
Høsten 2016 178 Høsten 2021 145 81.5%
Vinter 2017 95 Vinteren 2022 71 74.7%
Våren 2017 58 Våren 2022 51 87.9%
Sommer 2017 82 Sommeren 2022 70 85.4%
Høsten 2017 176 Høsten 2022 149 84.7%
Vinter 2018 83 Vinteren 2023 76 91.6%
Våren 2018 61 Våren 2023 49 80.3%
2 ÅR TOTALT 826 683 82.7%
  • Disse tallene representerer den samlede gjennomsnittlige to (2) års fullføringsraten for studenter som begynte på programmet fra sommeren 2016 til våren 2018.

 

National Board of Chiropractic Sensors

80% av College of Chiropractic Graduates vil bestå alle deler av National Board of Chiropractic Examination innen seks måneder etter endt utdanning.

Denne beregningen er i samsvar med Council on Chiropractic Education Accrediting Agency – Policy 56

NBCE LISENSJONSEKSAMEN SUKSESS RATE

 

Kalenderår (siste 4 år) Antall nyutdannede Antall nyutdannede som består alle deler av lisensieringseksamener* eller har lisens til å praktisere kiropraktikk innen seks (6) måneder etter endt utdanning Prosentandel av nyutdannede som består alle deler av lisensieringseksamener* eller har lisens til å praktisere kiropraktikk innen seks (6) måneder etter endt utdanning
2019 386 309 80%
2020 409 311 76%
2021 411 300 73%
2022 450 347 77%
TOTAL 1656 1267 77%
Vektet Gj.sn.

 

College of Graduate and Undergraduate Studies
Elevens mål og resultater

Bevaring

Studentkull vil oppnå en 1. års oppbevaringsgrad på 75% eller høyere.

Kohort Alle nye UG-studenter 1 års oppbevaringsgrad
12/FA 212 39%
13/FA 206 44%
14/FA 208 53%
15/FA 177 59%
16/FA 200 51%
17/FA 225 61%
18/FA 304 58%
19/FA 243 58%
20/FA 287 54%
21/FA 235 61%
22/FA 237 57%
Gjennomsnitt   54%

 

Undergraduate kohorter vil oppnå en 2. års oppbevaringsgrad på 60% eller høyere.

Kohort Alle nye UG-studenter 2 års oppbevaringsgrad
12/FA 212 24%
13/FA 206 29%
14/FA 208 31%
15/FA 177 47%
16/FA 200 41%
17/FA 225 43%
18/FA 304 38%
19/FA 243 42%
20/FA 287 43%
21/FA 235 43%
Gjennomsnitt 38%

 

Bachelorstudenter vil oppnå en 3. års oppbevaringsgrad på 50% eller høyere.

Kohort Alle nye UG-studenter 3 års oppbevaringsgrad
12/FA 212 21%
13/FA 206 24%
14/FA 208 27%
15/FA 177 38%
16/FA 200 37%
17/FA 225 38%
18/FA 304 34%
19/FA 243 40%
20/FA 287 39%
Gjennomsnitt 33%

 

Graduering priser

Studenter vil oppnå en 4-årig (100%) konfirmasjonsrate* på 30% eller høyere.

Kohort Nye studenter 4 års graduering
12/FA 212 22%
13/FA 204 20%
14/FA 210 38%
15/FA 178 22%
16/FA 199 37%
17/FA 225 30%
18/FA 302 21%
19/FA 256 32%
Gjennomsnitt 28%

 

Studenter vil oppnå en 6-årig (150%) konfirmasjonsrate* på 43% eller høyere.

Kohort Nye studenter 6 års graduering
12/FA 212 39%
13/FA 204 37%
14/FA 210 42%
15/FA 178 34%
16/FA 199 46%
17/FA 225 45%
Gjennomsnitt 41%

 

Dietetisk praksisprogram

MÅL 1: Etter fullført program vil kandidaten for dietetisk praksis være kvalifisert og forberedt på en rekke karrieremuligheter innen kostholdsfaget.

Mål 1: Minst 80 % av praktikantene fullfører programkrav innen 13,5 måneder (150 % av planlagt programlengde).

Rapporteringsår DIP-kompletterere DIP Completers prosenter
2015-2016 16/16 100%
2016-2017 15/16 93.75%
2017-2018 16/16 100%
2018–2019 15/16 94%
2019–2020 16/16 100%
2020–2021 15/15 100%
2021–2022 11/11 100%
104/106 98.21

 

Mål 2: Programmets ettårige beståttprosent (kandidater som består registreringseksamenen innen ett år etter første forsøk) på CDR-legitimasjonseksamenen for ernæringsfysiologer er minst 80%.

.  

Rapporteringsår
Bestått eksamen innen 1 år etter første testing
Prosentandeler for bestått eksamen
2015-2016 13/14 92.86%
2016-2017 14/14 100.00%
2017-2018 17/18 94.44%
2018–2019 13/15 86.67
2015–2019 57/61 93.44%

 

Avslutningsåret for første forsøk Testere innen ett år etter første forsøk
Institusjonell nasjonal
Undersøkte Bestått Prosent bestått Undersøkte Bestått Prosent bestått
2019 10 9 90.00% 3648 3360 92%
2020 15 11 73.33% 3749 3337 89%
2021 20 16 80.00% 3672 3298 90%
Total 45 36 80.00% 11069 9995 90.30

Mål 3: Minst 80 prosent av kandidatene tar CDR-legitimasjonseksamenen for ernæringsfysiologer innen 12 måneder etter at programmet er fullført.

Rapporteringsår Antall nyutdannede # forsøk på eksamen innen 1 år % av kandidatene som tok eksamen innen 12 måneder etter eksamen
2018–2019 15 15 100%
2019–2020 16 15 93.75%
2020–2021 15 15 100%
3-års aggregat 46 45 97.83%

 

MÅL 2: Nyutdannede fra DIP som søker jobb vil få en stilling innen kosthold og vil ha kunnskap og ferdigheter til effektivt å ivareta stillingens ansvar.

Mål 1: Av nyutdannede som søker arbeid, er minst 80% ansatt innen ernæring og kosthold eller relaterte felt innen 12 måneder etter eksamen.

Rapporteringsår Størrelse på kohort Antall DIP-kandidater undersøkt Antall svar på DIP-undersøkelse DIP Survey Return Rate Antall DIP-svar som indikerer ansatt DIP Sysselsettingsrate blant respondenter
2015-2016 16 16 8 50.00% 8 100.00%
2016-2017 16 15 15 100.00% 15 100.00%
2017-2018 16 16 7 43.75% 7 100.00%
2018–2019 16 15 15 100.00% 9 60.00%
2019–2020 16 16 15 93.75% 15 100.00%
2020–2021 15 15 14 93.33% 14 100.00%
6-års data 95 93 74 80.14% 68 91.89

 

Mål 2: 80 % av arbeidsgiverne som har svart på arbeidsgiverundersøkelsen vil være fornøyd med kandidatenes forberedelse til nystartspraksis.

Tidligere mål og data: 80 % av DIP-kandidater som starter sin første stilling som RD vil føle seg forberedt på stillingen. 

Rapporteringsår Antall DIP-kandidater undersøkt Antall svar på DIP-undersøkelse DIP Survey Return Rate Antall DIP-svar på beredskapsspørsmål Antall DIP som indikerer tilfredshet m/ beredskap blant respondentene DIP-rate for tilfredshet m/beredskap blant respondenter
2015-2016 16 8 50% 5 5 100%
2016-2017 15 15 100% 0 0 0%
2017-2018 16 7 43.75% 5 5 100%
2018–2019 15 15 100% 0 0 0%
2015–2019 62 41 66.13% 10 10 100%

 

Kostholdsprogram — Didaktisk

MÅL 1: Programkandidater vil forberede segd med en bred pedagogisk kunnskap og ferdigheter for vellykket inntreden og fullføring av det veiledede dietetiske praksisprogrammet.

Mål 1: Minst 80 % av studentene fullfører programkrav innen 6 år (150 % av planlagt programlengde).

Goal 1 – Objective 1 Data compiled for years 2017-2022
Kohortår DPD påmeldt DPD-utdannede innen 150% av programlengde DPD fullføring % 
2019–2020 12 11 91.67%
2020–2021 13 13 100%
2021–2022 8 8 100%
3 år samlet  33 32 96.97%

Revised Goal 1 – Objective 1 Starting Year 2023
Goal 1: Objective 1- At least 80% of studnets complete program requirements within 3 years (150% of program length).

Kohortår DPD påmeldt DPD-utdannede innen 150% av programlengde DPD fullføring %
2021-2023 11 11 100%

 

Mål 2: I det minste 80 prosent av kandidater fra programmet søker om opptak til et veiledet praksisprogram før eller innen 12 måneder etter endt utdanning.

Studieår DPD-kandidater DPD Graduate Søknad til veiledet praksis DPD Graduate Prosentandel som søkte til veiledet praksis
2019–2020 12 6 50.00%
2020–2021 13 12 92.31%
2021–2022 8 8 100%
3-year rolling averages
2017-2019 33 24 72.70%
2018-2020 27 15 55.50%
2019-2021 25 18 72.00%
2020-2022 21 20 95.20%
2021-2023 24 23 95.80%

 

Mål 3: Av programkandidater som søker på et veiledet praksisprogram, er minst 60 prosent tatt opp innen 12 måneder etter endt utdanning.

Studieår  DPD-kandidater  DPD-kandidater akseptert i veiledet praksis  DPD Graduate Prosentandel som ble akseptert til veiledet praksis
2019–2020 6 4 66.67%
2020–2021 12 10 83.33%
2021–2022 8 8 100%
3-year rolling averages 
2017-2019 24 22 91.60%
2018-2020 15 13 86.60%
2019-2021 18 14 77.70%
2020-2022 20 18 90.00%
2021-2023 22 20 90.00%

 

Mål 4: 80% av de nyutdannede som ikke blir akseptert eller ikke søkt på et dietetisk internship innen studieåret de fullfører DPD, vil søke videre opplæring eller få arbeid.

Studieår DPD Graduate ikke akseptert eller brukt DPD Nyutdannede som søkte videre opplæring/utdanning  DPD Graduate Prosentandel som søkte videre opplæring eller arbeid
2019–2020 6 5 83.33%
2020–2021 3 3 100%
2021–2022 0 0 N/A
3-year rolling averages 
2017-2019 11 7 63.60%
2018-2020 14 9 64.30%
2019-2021 9 8 88.80%
2020-2022 3 3 100%
2021-2023 3 3 100%

 

Mål 5: 80% av IP-direktørene vil føle nyutdannede av Life Universitetets DP er forberedt på IP.        

Studieår IP-direktører som svarer på undersøkelsen IP-direktører som mente DPD-kandidater var forberedt på IP IP-rate for tilfredshet med beredskap blant respondenter
2019–2020 4 4 100%
2020–2021 8 6 75%
2021–2022 3 3 100%
3-year rolling averages 
2017-2019 NR
2018-2020 4 4 100%
2019-2021 12 10 83.30%
2020-2022 11 9 81.80%
2021-2023 In progress

 

MÅL 2: Programkandidater vil effektivt utføre jobbansvar for enhver posisjon på startnivå innen ernæring og kosthold og eller forfølge en avansert grad.

Mål 1 Programmets ett års bestått rate (kandidater som består registreringseksamen innen året etter første forsøk) på CDR-legitimasjonseksamen for ernæringsfysiologer er minst 80%.

 

Studieår Totalt DPD-kandidater som tar eksamen DPD-kandidater som består innen 1 år etter første forsøk DPD Graduate prosentandel av bestått RD eksamen
2019 5 4 80.00%
2020 10 8 80.00%
2021 14 10 71.43%
3-year rolling averages 
2017-2019 22 19 86.40%
2018-2020 22 18 81.80%
2019-2021 29 22 75.90%
2020-2022 33 25 75.80%
2021-2023 In progress

 

Mål 2: 80 % av DPD-kandidatene som ønsker ansettelse vil få en stilling innen studieretningen innen 12 måneder etter endt utdanning.   

Studieår DPD-kandidater som søkte jobb DPD-kandidater får ansettelse i felt DPD Graduate Prosent i felt
2020 0 0 N/A
2021 1 1 100%
2022 0 0 100%
3-year rolling averages
2017-2019 NR
2018-2020 NR
2019-2021 1 1 100%
2020-2022 1 1 100%
2021-2023 1 1 100%

Mål 3: 90 % av arbeidsgiverne til DPD-kandidatene som tar stilling innen ernæring og kosthold føler seg Life Universitetsutdannede er godt forberedt for sin stilling.

Ingen data tilgjengelig

Mål 4: I løpet av en syvårsperiode vil 10 % av DP-kandidatene søke på et videregående studium innen 3 år etter endt utdanning.

Studieår Totalt nyutdannede DPD-kandidater som søker til avanserte gradsprogrammer  DPD Graduate Prosent som søker på Advanced Degree Program
2015-2016 11 2 18.18%
2016-2017 3 0 0.00%
2017-2018 18 2 11.11%
2018–2019 15 3 20.00%
2019–2020 12 2 16.67%
2020–2021 13 2 15.38%
72 11 15.28%