pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

Opptakskrav til Graduate Program

Graduate programmer
Opptakskrav

Gradskrav

 • En potensiell student må ha, som et minimum, enten en bachelorgrad eller en doktor i kiropraktikk fra en regionalt akkreditert institusjon.
 • Studenter som har en lavere grad og meldte seg på Doctor of Chiropractic-programmet på Life Universitetet kan gå inn i et doktorgradsprogram, forutsatt at de oppfyller alle andre opptakskrav.

Oppnåelse av grad

Kiropraktorstudenter uten lavere grad kan søke på masterstudiet ved fullført totalt 180 kvartal eller 120 semestertimer. Mastergraden vil imidlertid ikke bli tildelt før første profesjonsgrad eller lavere grad er tildelt.


Opptaksstatus

 • Akseptert – Full standing: En student må ha sendt inn følgende materialer og oppfylt de aktuelle standardene for å bli vurdert for opptak i full status:
 • Fullført søknad til Masterstudiet
 • Minimum GPA (karaktergjennomsnitt) på 3,0 på en 4,0 skala i løpet av siste 90 kvartal eller 60 semestertimer
 • GRE (Graduate Record Examination) med en poengsum på 280 eller bedre kumulativ, eller MAT (Miller Analogies Test)-resultater med en minimumsscore på 40. Merk at GRE/MAT kun er for idrettshelsevitenskap og atletisk trening. GRE/MAT-testresultater er ikke nødvendig for programmet for klinisk ernæring eller positiv psykologi.
 • Tre originale anbefalingsbrev, skrevet uttrykkelig for masterprogrammet, som gir personlige vurderinger av søkerens tidligere faglige, utdannings- og arbeidserfaringer. Merk at studentene kan legge til 3 profesjonelle referanser til Curriculum Vitae/CV eller sende inn 3 anbefalingsbrev.
 • Andre identifiserte opptakskriterier, for eksempel CV og personlig uttalelse om mål og mål, og/eller intervju hvis det er invitert av programmets opptak
 • Fullført forutsetningsarbeid
 • Akseptert – foreløpig: Studenter som mangler noen av kravene for full status kan bli tatt opp på en foreløpig status. En student som er tatt opp foreløpig må oppnå minimum 3,0 GPA i løpet av de første 12 studiepoengtimene med kurs og sende inn alle nødvendige krav som tidligere mangler før de går videre. Unnlatelse av å gjøre det vil resultere i fjerning fra programmet.
 • Akseptert – Student-at-Large: Student-at-large-status er designet for studenter som ønsker å ta et begrenset antall hovedfagskurs som er relatert til deres akademiske eller profesjonelle bakgrunn. Disse studentene søker ikke nødvendigvis etter en videregående grad. Studenter som ikke oppfyller kravene for full status eller foreløpig aksept, kan søke om student-at-large-status og på et senere tidspunkt søke om aksept som gradssøkende student. Studenter akseptert under denne statusen er ikke påmeldt som gradsøkende kandidater i mastergradsprogrammet og kvalifiserer derfor ikke for økonomisk støtte.
  1. Studenter som søker om student-at-large-status må gi en offisiell kopi av alle bachelor- og graduate-utskrifter (hvis aktuelt) som viser kurs, karakterer og eksamensdato(er). Transkripsjoner må komme direkte fra høgskolen/universitetet der kursene ble utført og sendes direkte til Life Universitetets påmeldingskontor.
  2. Det er ingen grense for antall timer som kan akkumuleres som en student-at-large, men timer kan være begrenset som bestemt av Graduate Program.
  3. Hvis en student ønsker å endre opptaksstatusen fra student-at-large, må alt nødvendig opptaksmateriell sendes inn for gjennomgang. Det er privilegiet til Graduate Admissions Committee og dekanen å godta eller avslå søknaden om doktorgradsstudier.
 • Nektet aksept: Denne statusen tildeles hver søker hvis fil har blitt ansett som fullført av Office of Enrollment, evaluert av transkripsjonsanalytikeren, presentert for programmets Graduate Admission Committee og deretter nektet aksept av komiteen og/eller dekanen.

For alle andre opptakskrav til Life Universitetets graduate-programmer, klikk her for den akademiske katalogen.


Organisasjon

Avdelingslederne for hvert av kandidatprogrammene rapporterer direkte til dekanen ved College of Graduate and Undergraduate Studies om spørsmål om programakkreditering, kandidatpolitikk, vurdering og programutvikling. Det er fire avdelinger i College of Graduate and Undergraduate Studies: Positiv menneskelig utvikling og sosial endring (tverrfaglige studier), naturvitenskap og generelle studier, ernæring og idrettshelsevitenskap. Graduate Curriculum Committee er ansvarlig for å føre tilsyn med graduate curriculums.