pil ned pil-venstre pil-navigering pil-høyre pil opp Lukk db-alumni db-strøm db-fakultetet db-fmaily db-fremtid db-online nedlasting facebook galleri hjelp koblet inn maksimere Meny minimere pause spille skrive ut Søk dele twitter youtube zinfolio

CETL Research, Scholarly Support (tidligere OSRSA)

Velkommen til CETLs forskningslandingsside

Life Universitetet er dedikert til å skape et miljø og tilby tjenester som støtter forskning, stipend og innovasjon på tvers av alle avdelinger, disipliner og programtilbud ved institusjonen. Disse aktivitetene er sentralt koordinert gjennom Center for Excellence in Teaching and Learning (CETL), en administrativ enhet som rapporterer til institusjonens Chief Academic Officer.

CETL administrerer programmer, samler data og gir støtte før og etter tildelingen til fakultetet, studenter og ansatte for å fremme universitetets forskningsagenda samt avdelingsprioriteringer og individuelle planer for vekst. Store programmer administrert av CETL inkluderer:

FINANSIERTE PROSJEKTER

This signature effort provides internal grant awards to support small-scale faculty-, staff- and student-led research and scholarly projects. It might be funding to test and evaluate neuro-based techniques in concussive research, complete an extended literature review on cultural competency and chiropractic education, or support collaboration between a team of investigators in nutrition and biopsychology to explore how mindfulness might influence healthy eating habits. CETL issues a call for applications each quarter, which are due by 5:00. p.m. on Monday, Week 3. Funded Projects applications are peer-reviewed by the Research Advisory Council. Klikk her for å få tilgang til rubrikken som alle søknader om finansierte prosjekter vurderes etter. Endelige tildelingsbeslutninger fattes av Chief Academic Officer i samråd med direktøren og søkere får beskjed om utfallet uke 8.

For å søke om et finansiert prosjekt, vennligst fullfør følgende trinn:

Trinn 1: Fullfør prosjekt oversikt.
Trinn 2: Fullfør Søknad om finansierte prosjekter (Merk: du vil legge ved prosjektoversikten til søknaden, så du må fylle ut den før du starter søknaden om finansierte prosjekter).
Step 3: Once your project is accepted, please access the following two videos to learn more about the reimbursement process for your materials: Part One og Part Two.

RISE STIPEND

Life University recognizes that students must be introduced to and supported to engage in research and related activities early and throughout their matriculation at the university. This activity is critical to producing the next generation of researchers and thought leaders. Toward that end, the Research, Innovation, Service and Education — RISE — Scholarships provide opportunities for full-time equivalent students to compete for scholarship funding while working under the mentorship of a Life University faculty or staff advisor on research or other evidence-based education, service, entrepreneurial or creative project. Scholarship slots are equally divided between the College of Chiropractic and the College of Graduate and Undergraduate Studies. Pending satisfactory progress, scholarships are renewable each quarter and recipients have the funds — $2250 — applied toward their tuition. RISE scholarship applications are due by 5:00 p.m. on Monday, Week 7. Click these links to download Eligibility Guideline, Applications and Rubrics for new and renewing applicants.

Fyll ut dette før du søker prosjektoversikt for nye RISE-søkere. For å fornye søknader for studenter, vennligst fyll ut prosjektoversikt for fornyelse. Når den er fullført, følg instruksjonene for den aktuelle søknaden nedenfor og legg ved den utfylte oversikten.

STUDENTREISE

For å være kvalifisert for en CETL Student Travel Award, må studentene bli akseptert for å lage en presentasjon av en plakat, papir, workshop eller kreativt arbeid på en konferanse, symposium eller annen samling anerkjent av en profesjonell forening som utfører arbeid i eller relatert til studieretning. Studenter som søker reiseprisfinansiering må jobbe med en Life Universitetsfakultet eller ansatt som vil godta å tjene som en mentor, som inkluderer å gi veiledning og tilbakemelding til studenten (eller teamet av studenter) under idé-, planleggings- og forberedelsesprosessen. Reisepriser dekker opptil 80 % av registrerings-, reise-, losji- og dagpengekostnader opp til $1600 per år, uavhengig av antall arrangementer som er deltatt. Søknader vurderes av Research Advisory Council og forfaller fortløpende 45 dager før avreise.

 

FORSKNINGS-, VIDENSKAPLIGE, KREATIVE VERKPRISER

Dette årlige programmet går videre LIFE sin pågående forpliktelse til å utvikle, anerkjenne og belønne fortreffelighet i det brede spekteret av forskning og stipend som utføres på campus og i samarbeid med andre etterforskere lokalt, nasjonalt og i andre land. Administrert av Center for Excellence in Teaching and Learning (CETL), programmet Research, Scholarly, Creative Works er åpent for fakulteter og ansatte i alle rekker og fra alle avdelinger og programmer. Utlysninger foretas årlig, og prosjekter som vurderes må være publisert eller presentert senest ett år før innlevering av søknad. Søknader blir fagfellevurdert av RSCW Awards Committee og rangert som eksepsjonelle, eksemplariske eller prisverdige basert på grad av kvalitet, grad av innsats, aktualitet av innsats og betydning for oppdraget til Life Universitet. Priser kan variere fra $500 til $2500.

PROFESJONELT UTVIKLINGSTILSKUD

Gjennom CETL Professional Development Grants (tidligere kjent som CETL Travel Grants), LIFE Universitetet gir opptil 100 % finansiering for fakultetet og ansatte til å engasjere seg i:

  • vitenskapelige aktiviteter (presentasjoner) relevant for LIFE Universitetets oppdrag
  • faglige utviklingsmuligheter (deltagelse på konferanser) som fremmer undervisningsmål og påvirker elevenes læring.

For mer informasjon, vennligst besøk eCenter i CETL.

CETL er lokalisert i Learning Resource Center. Kom gjerne innom, avtal en avtale eller send en e-post til CETL@ LIFE .edu. Vi ser frem til å høre fra deg.

FORSKNINGSSPOR

Fremtiden til yrket hviler på hver ny generasjon kiropraktorer. I et pågående bidrag til veksten og utviklingen av neste generasjon kiropraktorforskere og utøvere-forskere, er College of Chiropractic forpliktet til å støtte de studentene som har et ønske om å pleie deres kunnskap og ferdigheter i dette svært viktige området for profesjonell vekst.

Innenfor eksamenskravene for doktorgraden i kiropraktikk, er det en mulighet for selvmotiverte og selvstyrte studenter som er interessert i å fullføre et forskningsprosjekt mens de fullfører sin DC-grad. Dette gjøres ved å fullføre "Research Track" akademiske krav (også kjent som RT eller "The Track").

RT-studenter er fritatt fra noen få klasser og har lov til å fullføre andre gjennom uavhengige studier (se flere detaljer nedenfor.) De deltar aktivt i forskning og blir av og til oppfordret til å delta i forskningsrelaterte aktiviteter på vegne av universitetet. For å oppgradere fra sporet fullfører de en kapittelbasert avhandling, som følger det typiske formatet til et manuskript beregnet på et fagfellevurdert tidsskrift. De uteksamineres med anerkjennelse av arbeidet sitt notert på karakterutskrifter og under konfirmasjonsseremonien.

Stillinger i RT er svært konkurransedyktige. For et begrenset antall av disse stillingene er det undervisningsstipend tilgjengelig. Merk at opptak til forskningssporet ikke garanterer et undervisningsstipend, da disse gis basert på tilgjengelig finansiering på det tidspunktet. Involvering i forskningssporet er ment å inkludere flere faser av et prosjekt, inkludert:

  • Videreutvikling av studiedesign og litteratursøk (merk at en viss mengde design og søk er nødvendig for å produsere en konkurransedyktig søknad til sporet).
  • Datainnsamling og analyse: den faktiske gjennomføringen av forskning og «tall-knusingen» som følger
  • Manuskriptforberedelse, innsending til en konferanse eller et tidsskrift og fagfellevurderingsprosessen
  • Konferansepresentasjon (merk at konferansereisekostnader kan delvis finansieres av universitetet, men krever en egen søknadsprosess)
  • Tidsskriftspublisering
  • Studentene kan utvikle egne forskningsstudier eller jobbe med en ny eller eksisterende studie med en Life Universitetsfakultet eller ansatt, eller til og med en feltlege.

For ytterligere informasjon, kan du kontakte en av de nåværende forskningssporrådgiverne, Dr. Brent Russell (BRussell@ LIFE .edu) eller Dr. Christie Kwon (Christie.Kwon@ LIFE .edu).

Programmer
Life Universitetet tilbyr en rekke muligheter for studenter til å bli engasjert i forskningsprosessen. Fra å utvikle ditt eget forskningsprosjekt til å bare være engasjert på et ambient nivå, er det en mulighet som kan passe til ditt tids- og interessenivå.

INSTITUTIONELL GJENNOMGANG

De Life University Institutional Review Board (IRB) har ansvaret for å overvåke og gjennomgå alle forskningsstudier der mennesker vil være involvert. For IRB-dokumentasjon og -prosedyrer, vennligst registrer deg på Blackboard-nettstedet vårt: Institutional Review Board. For spesifikke spørsmål eller for ytterligere informasjon, vennligst kontakt vår IRB-formann Dr. Brent Russell på IRB@ LIFE .edu.

FORSKNINGSRÅD

Life Universitetets senter for fremragende undervisning og læring mottar støtte og råd fra en ni-medlemmers komité på tvers av campus som tjener til å utvikle og støtte forskningspolitikk, gjennomgå og anbefale forskningsstipend og gi tilsyn med budsjettet for finansierte prosjekter, som tjener til å støtte nye og eksisterende forskningsinitiativer med forskningsbevilgninger på basisnivå.